Thiên Long Bá Vương - SV Huyền Thoại
Trở về trang trước
  • CN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
Đến trang tiếp theo
Bá Vương
 
STT
Nhân vật
CS
M.P
1
#eab0000#gffff00#bTao Ko Ng
350
Cái Bang
2
#e3c00ff#gf0f0ff#bLng
327
Cái Bang
3
#-09#e0000FF#g3FFF3ANgo
294
Võ Đang
4
#-09#b#gf0f0f0B#215
255
Tiêu Dao
5
#-09#eeaaf12#Y#bHt#226
212
Võ Đang
6
#e0000cc#H#b #7Tiu Mino
203
Võ Đang
7
#b#g0f0ff0D Lan H߽ng
182
Tiêu Dao
8
#-09#e0000FfCun #215
139
Võ Đang
9
#-09#e0000FfBo #215
119
Võ Đang
10
#eee1eeei #eecc005#YK
118
Cái Bang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private