Thiên Long Bá Vương - SV Huyền Thoại
Trở về trang trước
  • CN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
Đến trang tiếp theo
Bá Vương
 
STT
Nhân vật
CS
M.P
1
#cFF0000#bBOSS #5
201
Cái Bang
2
#cFF0000#bHONG L Tao N
160
Tiêu Dao
3
#G#b#e3c33ccHong Thin
103
Võ Đang
4
#eaf0000#bB V߽ng Ch Tn
96
Võ Đang
5
#-09#e9933CC#bGi V Tnh
86
Cái Bang
6
#b#g0f0ff0NTD Nguyn #17
81
Võ Đang
7
#70#cFF0000#bBi Nguyn#223
65
Cái Bang
8
C߽ngIS
54
Võ Đang
9
#5#G#b#e3c33ccChi N#6
53
Nga My
10
#-09#eecc005#Y#bNng Ma Thu
48
Cái Bang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private