Thiên Long Bá Vương - SV Huyền Thoại
Trở về trang trước
  • CN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
Đến trang tiếp theo
Bá Vương
 
STT
Nhân vật
CS
M.P
1
#b#eaF0000#gf00ff0Hunh Phi
115
Võ Đang
2
#eecc005#Y#bT M
107
Võ Đang
3
#b#ecF000F#gffff0fMt Danh
107
Võ Đang
4
#b#g0f0ff0Li Thch Quy
102
Cái Bang
5
#-08#G#b#e3c33ccCu T
99
Tiêu Dao
6
#ecc6699#gffffeeKhinh Thu
91
Tiêu Dao
7
VGiano
87
Võ Đang
8
MonteCristo
84
Võ Đang
9
#ecc6699#gffffeeThanh Trc
80
Tiêu Dao
10
#b#e9966ffCh Cn Mt m
80
Nga My
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private