Thiên Long Bá Vương - SV Huyền Thoại
Trở về trang trước
  • CN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
Đến trang tiếp theo
Bá Vương
 
STT
Nhân vật
CS
M.P
1
#-09#eeaaf12#Y#bD߽ng Qu
348
Cái Bang
2
VnT
287
Cái Bang
3
#gf00ff0#-08Ю Nht
284
Võ Đang
4
BossR
202
Tiêu Dao
5
#G#e3c33ccGameOver
169
Võ Đang
6
#cFF0000#bHoa Hn Tuyt
122
Cái Bang
7
#eab0000#Y#bNghin T B
117
Nga My
8
#eee1eee#bng Hoa Ъ Qun
112
Võ Đang
9
#b#GNhc #Ym #HMa
85
Cái Bang
10
#-09#eecc005#Y#bC C
83
Nga My
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private