Thiên Long Bá Vương - SV Huyền Thoại
Trở về trang trước
  • CN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
Đến trang tiếp theo
Bá Vương
 
STT
Nhân vật
CS
M.P
1
#eaf0000#bCt C Tng Thng
320
Võ Đang
2
#e0000ff#gf00ff0#bSng Lng
295
Võ Đang
3
#-37#eaf0000#gf00ff0#bCm
294
Võ Đang
4
#e0000ff#gf00ff0#b#-08 King
183
Võ Đang
5
#-09#ef12345#Y#bBemBem
178
Võ Đang
6
#b#g0f0ff0Phong Ho Hoa
135
Võ Đang
7
#cFF0000#bKha Щp Trai
131
Võ Đang
8
#-08#eee1eee#bKiu Linh#2
129
Nga My
9
#eee1eee#bTo Lng T
124
Võ Đang
10
#eee1eee#b HaiAnhEm#70
112
Võ Đang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private